Kommunen satsar mer på aktiviteter i sommar – många kommer “hemestra” i år

Kommunledningen i Örebro kommun väljer att avsätta ytterligare 1,5 miljoner kronor till “stimulerande och meningsfulla aktiviteter” under sommaren 2021, skriver de i en information.

-Kommunens olika verksamheter gör normalt sett många fina aktiviteter under somrarna. Med det här särskilda tillskottet hoppas vi kunna nå fler både yngre och äldre örebroare som har behov och vill aktivera sig på hemmaplan. Vi vet att det här året av social distansering har varit ansträngande för många individer på olika sätt, säger John Johansson kommunalråd (S).

Det kommunala marknadsföringsbolaget Örebrokompaniet har fått uppdraget att samordna och marknadsföra aktiviteter riktade till örebroare som kommer ”hemestra” i närområdet.

-Vi tror att det finns ett stort behov av att erbjuda örebroarna möjligheten att delta i hälsofrämjande, stimulerande och meningsfulla aktiviteter och upplevelser under sommaren. Örebro kommun har en viktig roll när det gäller att, inom ramen för de begränsningar som gäller utifrån smittspridningsrisk, stimulera till upplevelser även under dessa förutsättningar, säger Jimmy Nordengren kommunalråd (C). 

Förutom att kommunala verksamheter ges i uppdrag att ta fram aktiviteter för sommaren kommer även finansiellt stöd ges till föreningar och organisationer som har möjlighet att genomföra aktiviteter under sommaren.  För detta avsätts ytterligare en halv miljon kronor.

-Genom det ekonomiska bidraget till föreningars aktiviteter i sommar så stödjer vi både det civila samhället som vi vet haft ett tufft år men vi bidrar också till ett bra utbud för örebroarna vad gäller olika typer av aktiviteter. Tillsammans med det som kommer
arrangeras inom kommunens verksamheter tror vi det blir en bra och upplevelserik sommar för olika målgrupper av örebroare, säger Marlene Jörhag kommunalråd (KD).

Utöver de sommaraktiviteter som kommunstyrelsen kommer fatta beslut om i nästa vecka planeras för ytterligare insatser inom ”LOV Örebro” som riktar sig mot barn och unga under årets olika skollov. Örebro kommun har ansökt om statliga medel motsvarande 3,5 mnkr som man fortfarande väntar besked om.

källa: Örebro kommun

, ,