Så här hittar du cykellederna i länet – “en smart webbkarta”

Intresset för friluftsliv har ökat markant. Nu satsar Bergslagen Cycling på en smart webbkarta som ska hjälpa fler att hitta rätt led. Med digitaliserade ledbeskrivningar, mobilanpassade funktioner och hundratals spännande mål för cykelturen blir det enklare för både invånare och turister.

Bergslagen Cycling är ett samarbete mellan föreningar, kommuner och Region Örebro län som vuxit fram under tio års tid. Stort fokus har legat på cykling i naturen, där Örebro län har mycket att bjuda på. Många av cykellederna går på stigar och vägar som har nyttjats av länets otaliga ”bergslag” under många hundra år. I dag lockar cykellederna både länsinvånare och mer avlägsna besökare. Nu tar Bergslagen Cycling ett rejält kliv in i framtiden genom en digital satsning på en smart webbkarta.

 – Det här är en viktig satsning på flera sätt. Cyklingen bidrar till utvecklingen på landsbygden, av friluftslivet och den får fler att upptäcka vår region. Cyklingen ger ett stort mervärde till regionen, och vi är stolta över att vi i vår region skapar det här tillsammans, säger Irén Lejegren (S), ordförande i Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd.

Genom smarta sökfunktioner och ledbeskrivningar blir det nu lättare att hitta rätt led och hitta rätt längs med leden. Digitaliseringen handlar också om att höja kvaliteten på lederna. Den nya webbkartan innehåller funktioner för att rapportera fel längs lederna, till exempel saknade skyltar eller fallna träd. Det kommer också finnas möjlighet att skicka ett bidrag till flera av de ideella föreningar som bidrar till att utveckla cykelleder.

– Vi har haft hundratals cyklister som hjälpt oss att testa den nya webbkartan för att upplevelsen ska bli så bra som möjligt. Nu hoppas vi att kartan ska ge ett mervärde till de som cyklar på lederna men också att den ska locka nya cyklister, säger Simon Tullstedt.

källa/ foto: Region Örebro län
,