Kommunens krispaket till föreningarna – åtta miljoner att söka

I samband med kommunstyrelsens sammanträde i nästa vecka kommer Örebro kommun fatta beslut om ett stort stödpaket till föreningslivet. Åtta miljoner kronor avsätts för föreningar att söka.

-För att motverka många av de negativa konsekvenserna av coronan, ensamhet och isolering har föreningslivet en otroligt viktig uppgift. Många föreningar har dessutom haft det svårt ekonomiskt på grund av restriktionerna för att minska smitta. Därför är det viktigt att Örebro kommun kan stötta brett så att de föreningar som behöver stöd kan överleva och anpassa sig. Extra viktigt är det att barn och unga prioriteras och får en meningsfull fritid som bygger en grund att växa på i livet, säger Kenneth Handberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

-Föreningslivet är en viktig del av det civila samhället. Engagemanget från alla eldsjälar i våra föreningar är ytterst viktigt för utveckling och sammanhållning i vår kommun. Med erfarenheter från coronapandemin märks det att många blivit mer isolerade, känner sig ensamma och mår dåligt. Många föreningar kämpar ekonomiskt för att hålla verksamheterna vid liv och behovet av ett starkt föreningsliv är större än någonsin. Moderaterna har hela tiden påpekat vikten av att stödja föreningslivet och är nöjda att vi i det rådande läget med pandemin kan ha diskussioner över partigränserna och tillsammans hitta gemensamma satsningar för alla Örebroares bästa, säger Anders Åhrlin (M), oppositionsråd.

-Pandemin har slagit hårt mot det civila samhället. På en samhällsnivå ger det civila samhället mycket till kommunens medborgare och därför är det självklart att kommunen vill stödja föreningslivet för att kunna bibehålla ett starkt civilsamhälle, säger Jimmy Nordengren (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.

-I Örebro kommun har vi ett brett föreningsliv där medborgare har möjlighet att möta varandra i många olika sammanhang. Det är i mötet med varandra som vi växer. Föreningslivet bygger på människans egenmakt att skapa sig egna förutsättningar tillsammans och när detta hotas av pandemins ekonomiska biverkningar är det glädjande att kommunen kan sträcka ut en hjälpande hand, säger Marlene Jörhag (KD), kommunalråd.

,