Premiären för ambulansflyget flyttas fram – upphandlingen av piloter är överklagad

Styrelsen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) har fattat beslut om senarelagd start för ambulansflyget i landet.
Driftstarten ändras från augusti till november för Umeå. Från oktober till november för Arlanda och vid Landvetter från november till senast januari. Aktiviteter inför uppstart och rekryteringar anpassas till den nya tidplanen.

Den framflyttade starten hänger ihop med att upphandling av piloter är överklagad till förvaltningsrätten.

– Jag är inte överraskad. Många offentliga upphandlingar överprövas. Tiden det tar nyttjar vi på bästa sätt och anpassar övriga delar till den nya tidplanen, säger Ola Karlsson (M), ordförande KSA och oppositionsråd, Region Örebro.

– Det regionala samarbetet behövs för att klara framtidens sjukvård, oavsett kristid eller normala omständigheter. Svenskt Ambulansflyg startar så snart alla delar är på plats, uttrycker Peter Olofsson (S), vice ordförande KSA och regionråd, Region Västerbotten.
,