Fortsätter med distansundervisning på gymnasiet terminen ut

Undervisningen i kommunens gymnasieskolor kommer att ske delvis på distans och delvis på plats i skolan under resten av vårterminen, informerar Örebro kommun.

“Örebro kommuns gymnasieskolor kommer även fortsatt ha en kombination av undervisning på plats och på distans. Ungefär två tredjedelar av elevernas undervisning bör ske på plats i skolan. Detta gäller till och med 30 juni 2021”, meddelar kommunen.

-Elever som bedöms vara sårbara för distansundervisning är undantagna beslutet, men vi vet att det även för många andra elever är viktigt att vara på plats så mycket som möjligt i skolans lokaler. Samtidigt befinner vi oss fortfarande i ett läge med hög smittspridning. Nämndens beslut bygger på vad som är nödvändigt att göra i det rådande läget för att minska smittspridningen. Beslutet ska bidra till att vi undviker trängsel i skolans lokaler och i kollektivtrafiken, säger Elisabeth Malmqvist (C), ordförande i Gymnasienämnden.

-Skolorna och rektorerna kommer att sträva efter att öka andelen närundervisning till två tredjedelar i enlighet med det nya beslutet, men vi ska vara medvetna om att detta kommer att variera mellan olika skolor, program och årskurser. Skolorna kan också behöva anpassa upplägget med jämna mellanrum när det finns skäl till det. Det är en svår uppgift men vi har hittills lyckats hitta en balanserad lösning som tar hänsyn till alla berörda, säger Mokhtar Bennis, gymnasiechef.

källa: Örebro kommun