Högsta antalet smittade under pandemin – 1 700 nya fall förra veckan

Antalet konstaterade fall av covid-19 har aldrig varit högre i Örebro län. Under vecka 14 noterades drygt 1 700 fall. Flest fall finns fortfarande i gruppen 20-49 år.

– Det är samma åldersgrupp som har dominerat nu under en lång tid. Skulle man dela upp gruppen på tioårsintervall så är det ungefär lika många fall i varje tioårsgrupp, runt 300 fall per grupp, säger smittskyddsläkare Gunlög Rasmussen.

– I den situationen vi är nu så är det otroligt viktigt hur vi alla väljer att göra i varje enskild situation. Hur vi därmed påverkar varandras beteende, Det är det som kommer göra skillnad och hur vi vänder den här situationen, säger Gunlög Rasmussen.

– Belastningen av hälso sjukvården är nu tyngre än den någonsin har varit under pandemin. Det finns en direkt koppling mellan antalet positiva fall per vecka och den sjukvårdbelastning vi ser. Med 1700 positiva fall per vecka ligger ungefär 70 patienter på vårdavdelning och ungefär 20 patienter på IVA. Halverar vi antalet smittade så halveras också antalet som behöver vård och hjälp i sjukvården, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Jonas Claesson.

källa: Region Örebro län