Ring från år 900 hittad nära Glanshammar – “ett av landets rikaste arkeologiska områden”

Under helgens evenemang med metallsökare nära Glanshammar gjordes flera fornfynd. Bland annat en vacker ring som dateras till år 900, meddelar Örebro läns museum. Fyndet gjordes av en medlem i Sveriges Metallsökarförening vid samarbetsevenemanget med Örebro läns museum.

“Ringen är rätt liten och har därför förmodligen tillhört en kvinna. Den är dekorerad med en mönsterpuns. Vi tror utifrån dekoren att den daterar sig från omkring år 900. Men det är också möjligt att den är från 500-talet, en annan epok då punsdekor var populär. Ringen låg för sig själv i ploglagret, så fyndsammanhanget hjälper oss inte med dateringen”, säger arkeolog Martin Rundkvist vid museet.

I helgen arrangerades en publik metallsökning i länsmuseets regi. Platsen var Husby utanför Glanshammar. Här vet man sedan tidigare arkeologiska undersökningar att det finns lämningar efter en kungsgård från järnåldern.

Glanshammarsbygden är ett av landets rikaste arkeologiska områden. Bland de senaste årtiondenas upptäckter här kan man särskilt peka på kungsgården vid Husby som undersöktes 1997-98 inför motorvägsbygget E18-E20. På platsen hittade arkeologerna grunderna efter två stora långhus av typen mjödhall innanför en palissad. Här har en stormannaätt utövat makt och lett bloten till asagudarna mellan ungefär år 450 och 600.
källa/ foto: Örebro läns museum

,