Almi: Bankchefer tror på en stark konjunkturutveckling för företagen

ALMI Mälardalen 19-166, nya medarbetarporträtt

En majoritet bland bankkontorschefer runt om i landet tror på en stark konjunkturutveckling för företagen. Man ser också mycket optimistiskt på den kommande företagsutlåningen. Det framgår av en undersökning bland 100 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi.

-Det gäller även företagen i Örebro län där många ser positivt på utvecklingen resten av året. Däremot är kommande kvartal svårbedömt. Det beror mycket på vaccinationsläget, säger Billy Bergåker, vd Almi Mälardalen.

Almi tar varje kvartal tempen på marknadsläget för små och medelstora företag genom att intervjua 100 bankkontorschefer runt om i landet. I undersökningen som nu genomförts i slutet på mars tror varannan bankkontorschef på en starkare konjunkturutveckling under årets andra kvartal. På ett års sikt är kontorscheferna ännu mer positiva då tre av fyra tror att konjunkturen stärks ytterligare. I en historisk jämförelse är det nu ovanligt många som är positiva till utvecklingen.

-Utlåningen i Västmanland har ökat betydligt och ser ut att fortsätta ligga på en hög nivå. Det är en fortsatt utlåning som beror på coronapandemin, men också en efterfrågan från tillväxtbolag och industrin. Vi ser även behov av krediter för ägarskiften, säger Billy Bergåker.

källa/foto: Almi