Så hjälper kommunen företag i city – tar beslut om slopade och minskade avgifter

På grund av den pågående pandemin tar Örebro kommun beslut på flera håll för ett stöd till en levande stadskärna. “Åtgärderna gäller avgiftssänkning för alkoholtillstånd, avgiften för uteserveringar reduceras, avgiftsfri exponering av varor utanför butik och trygghetsskapande åtgärder i stadskärnan”, informerar kommunen i ett pressmeddelande.   

Under 2020 reducerades avgiften för uteserveringar med 25 % vilket gynnade alla verksamheter med uteservering. Ansökningarna för 2021 visar att kommunen har fått in färre ansökningar för uteserveringar samt att det är störst tapp för verksamheter som tidigare år sökt en mindre yta för uteservering. Reduceringsförslaget bygger på att kommunen erbjuder 30 kvm kostnadsfri yta för alla verksamheter. (kostnad 1,5 mkr – motsvarar 30 kvm yta) De formella besluten tas under den närmaste månaden. 

– Vi vet att förra årets avgiftsreducering var positiv för många verksamheter som får kämpa hårt för sin överlevnad. Tanken är nu att genom att erbjuda kostnadsfria ytor för uteserveringar minskar vi trösklarna, inte minst för mindre verksamheter. Vi vet att uteserveringar är en viktig del för ett levande och attraktivt sommarliv, säger Ullis Sandberg (S) kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsområdet  

Det föreslås en avgiftssänkning med 50% för alkoholtillstånd. Sänkningen utgår från den nya taxan. Jämfört med den gamla taxan innebär åtgärden en sänkning med ca 30%. Verksamheter med tillstånd att ha öppet till 02.00 betalar en extraavgift vilket föreslås ska slopas för 2021. (kostnad ca 1 mkr)  

– Kommunledningen är tydlig med vikten av att lyssna in företagarna för att som kommun kunna ge bra förutsättningar för ett starkt näringsliv, både för att vi smittsäkert ska kunna ta oss igenom pandemin men också för att fortsätta ha ett levande centrum när vi kommer ut på andra sidan, säger Jimmy Nordengren (C) Vice ordförande kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om ökade möjligheter till försäljning genom avgiftsfri exponering av varor direkt utanför butik och detta kommer att förlängas för 2021. (kostnad inom befintlig driftbudget för Tekniska nämnden)  

 – Det tidigare beslutet om att öppna upp möjligheter till försäljning genom avgiftsfri exponering av varor direkt utanför butik har tagits väl emot både av butiksinnehavare och kunder. Därför väljer vi att förlänga detta under 2021 för att öka förutsättningarna till en både levande och mer smittsäker centrumhandel, säger Marlene Jörhag (KD) kommunalråd.


Med anledning av Corona och trygghetsfrågor som blivit aktuella har det även beslutats om 3,5 miljoner kronor till trygghetsskapande belysningsåtgärder i stadskärnan. Platser för belysning är Oskarsparken, Hamnbron, Svartån, Rudbecksgatan och Hot spots från EST. För att ytterligare stärka stadskärnan så avsätts medel till jul- och vinterljus tillsammans med City Örebro och fastighetsägarna.  

  – I Örebro ska alla medborgare kunna känna sig trygga, därför är det av största vikt att fortsätta med trygghetsskapande åtgärder vilket vi moderater i oppositionen hela tiden trycker på i de blocköverskridande samtalen kring ekonomiska prioriteringar, säger Anders Åhrlin (M) oppositionsråd.

källa: Örebro kommun/arkivbild

,