18 forskargrupper får dela på 10,1 miljoner från Nyckelfonden

I år får 18 forskargrupper inom Region Örebro län dela på Nyckelfondens anslag på 10,1 miljoner kronor. Forskningen handlar om bland annat cancer, diabetes, magsjukdomar och covid-19.

– Nyckelfonden har under de senaste åren kunnat utöka forskningsanslagen, vilket är glädjande. Årets bidrag ger möjlighet till att ytterligare stärka forskare och forskningsgrupper inom regionens hälso- och sjukvård, säger Bo Anderson, Nyckelfondens ordförande.

,