De får förtur till prissänkta lägenheter i Södra Ladugårdsängen

Trångbodda familjer eller familjer som nyligen separerat får förtur på nybyggda prissänkta lägenheter i Södra Ladugårdsängen. Detta är möjligt tack vare ett unikt samarbete mellan Örebro kommun och bostadsföretaget Botrygg.

– En stad som växer i den fart som Örebro gör måste kunna förse invånarna med fler bostäder och det är vi bra på. Men som vi alla vet har nybyggda lägenheter en hyra som långtifrån alla har råd med. Därför är jag stolt och glad över att vi genom innovativa lösningar ihop med näringslivet skapat en hyresnivå som fler klarar av, säger Ullis Sandberg (S), ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

Bakgrunden är det samarbete kommunen har med Botrygg för att skapa en modell för bostäder med lägre hyra. Genom att kommunen sålt mark för både bostadsrätter och hyresrätter har Botrygg möjlighet att erbjuda ett antal hyreslägenheter till lägre hyra. Syftet är att ge fler chansen att bo i en nyproducerad bostad.

– Det här är ett unikt projekt där samspelet med byggaktören Botrygg varit centralt för att komma fram till en fungerande modell, som leder till lägre hyror för kommunens medborgare, säger Erik Blohm, förvaltningschef på Stadsbyggnad.

– Vi har sänkt månadshyran med cirka 4000 kronor, men kan behålla samma höga standard som i övriga lägenheter i fastigheten. Detta genom att vi använt en del av vinsten från försäljningen av de nyproducerade bostadsrätterna i projektet. Ett spännande upplägg som fallit väldigt väl ut och som ger en typ av boende som det finns ett stort behov av i Örebro kommun och även i många andra kommuner runt om i landet, säger Henrik Söderbring, förvaltningschef Botrygg.

För att kunna söka bostäderna med reducerad hyra behöver familjen nyligen separerat eller bo trångt med barn samt ha en stadigvarande inkomst, som minst motsvarar Kronofogdens förbehållsbelopp för dennes familjesituation. Lägenheterna fördelas enligt principen först till kvarn och inflytt startar den 27 maj.

källa/foto: Örebro kommun/ Botrygg

,