Här är förslaget för framtidens restauranghögskola

Forskning och utbildning till kulinarisk kock och sommelier blir kvar i Grythyttan. Hospitality management-programmet och måltidsekologprogrammet förläggs till Örebro. Det är nu förslaget för den fortsatta utbildning som idag finns i Grythyttan.

– Detta ger en tydlighet till utvecklingsarbetet och det blir lättare att ta nästa steg, säger Agneta Blom, docent i statskunskap och projektledare för utvecklingsarbetet. 

Karin Hedström, dekan för Fakulteten för ekonomi, natur och teknikvetenskap, presenterade en rapport som fakulteten tagit fram tillsammans med institutionen. Den innehöll fem olika alternativ. 

– Styrelsen har nu efterfrågat ett fördjupat underlag av det som kallas alternativ 2b. Att forskning och utbildning till kulinarisk kock och sommelier blir kvar i Grythyttan och att vi förlägger två program till Örebro, säger Lars Haikola, ordförande för universitetsstyrelsen. 

Alla var eniga om att det var det bästa förslaget att undersöka vidare – styrelsen, universitetsledningen och fakultetsledningen. Nu kommer universitetet gå vidare och ta fram ekonomiska beräkningar. Samtidigt finns en förhoppning att de externa parter som visat engagemang nu ska visa hur de konkret kan stötta verksamheten. 

– Med en tydlig inriktning blir förutsättningarna för samarbete med externa parter enklare. Andra parter kan tydliggöra vilka samarbeten som kan inledas och vilka utvecklingsmöjligheter olika aktörer ser kring verksamheten, säger Agneta Blom.

– Under vintern har diskussionen ofta fått vara lite mer hypotetisk. Det har haft sina fördelar för vi har kunnat arbeta brett och prövande en tid, men nu är det dags att ta steg mot mer konkretion, säger Agneta Blom. 

källa: Örebro universitet

,