Moderaterna vill se en iva-utbildning på universitetet

Under onsdagen debatterade Regionfullmäktige förslaget om att verka för en specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning intensivvård vid Örebro Universitet.

–  Just nu är vi den enda Universitetssjukhusregion i landet som inte erbjuder den här utbildningen i sin egen region. Jag tror att en specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning intensivvård på Örebro universitet skulle vara ett bra komplement till befintliga utbildningar och förhoppningsvis locka fler att specialisera sig inom området. På sikt kan det vara en viktig pusselbit för att säkerställa en välfungerande intensivvård i länet, kommenterar Sebastian Cehlin (M), som skrivit motionen till Regionfullmäktige.

–  Även om vi i Regionen inte kan besluta om vilka utbildningar som ska anordnas på Örebro universitet kan vi ta ställning och arbeta för att en sådan utbildning startas. Om utbildningen finns i nära anslutning till vårt Universitetssjukhus skulle det kunna bidra till att fler väljer den specialistutbildningen.

,