15 700 doser vaccin till länet den här veckan

Under vecka 16 vaccinerar Region Örebro län med 15 700 doser vaccin. Nu kan personer som är födda år 1956 och tidigare boka tid för vaccination. Åldersgränsen gäller nu födelseår, inte som tidigare födelsedag, meddelar Region Örebro län.

– Nu har vaccinleveranserna flutit på i några veckor, vi har kunnat hålla ett relativt högt tempo och gått neråt i åldrarna i en bra takt. Men leveranserna framåt är fortfarande osäkra och vi planerar just nu en kalendervecka i taget. Det innebär att vi lägger in tider i bokningen för ett par dagar framåt, det går inte att boka tid längre fram än så, säger Erik Fredholm, ansvarig apotekare i Region Örebro län.

Region Örebro län inväntar mer information om hur personer som är yngre än 65 år och som har fått en första dos av Astra Zenecas vaccin ska fortsätta vaccineras. De i den gruppen som har inbokade tider för dos två de närmaste veckorna avbokas i väntan på besked.

Smittspridningen i länet ökar och hälso- och sjukvården är hårt belastad. Att vaccinera sig när man får möjlighet är en viktig del för att hindra smittspridningen och gör att färre riskerar att bli allvarligt sjuka.

– Det är glädjande att vi ser att vi har en god täckning i de äldre åldersgrupperna. En stor del av länets äldre invånare har valt att vaccinera sig och fått vaccin, säger Erik Fredholm.

källa: Region Örebro län