30 miljoner till forskning på universitetet – glädjande besked i vårbudgeten

Basanslaget till forskning vid Örebro universitet ökar med 30 miljoner kronor, enligt regeringens vårbudget som presenterades förra veckan.
– Det är ett mycket glädjande besked, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet.

Under både 2020 och 2021 fick Örebro universitet ökade utbildningsanslag som medger en permanent ökning med cirka 250 helårsstudenter. I torsdags kom det positiva beskedet att basanslaget till forskning ökar med hela 30 miljoner kronor årligen från och med 2021.

– Jag är mycket glad över denna tioprocentiga ökning av forskningsanslaget. Det ger oss ännu bättre möjligheter att utvecklas som forskningsuniversitet. Det är också viktigt för vi ska kunna fortsätta ge våra studenter en vetenskapsbaserad utbildning av hög kvalitet, säger rektor Johan Schnürer.

källa/ foto: Örebro universitet

,