50 000 har sökt utbildningar på Örebro universitet

“Intresset för högre utbildning är mycket stort i hela landet. Antalet sökande till Örebro universitet ökar med tio procent, vilket kan jämföras med den nationella ökningen på tre procent. Sjuksköterskeprogrammet och naturvetenskapliga program i kemi och biologi hör till de utbildningar som ökar mest”, uppger Örebro universitet.

När ansökningstiden gick ut igår hade nästan 50 000 personer ansökt till en kurs eller ett program vid Örebro universitet. Av dem är drygt 16 000 förstahandssökande. Det placerar Örebro universitet på en sjunde plats bland samtliga universitet och högskolor.

– Fler förstahandssökande innebär en större konkurrens om platserna till utbildningarna, vilket också betyder att de som antas har bättre meriter med sig från tidigare studier. Vi ser det som ett kvitto på kvalitet och att våra utbildningar uppfattas som ett attraktivt val, säger Anna-Karin Andershed, prorektor vid Örebro universitet.

Juristprogrammet, Läkarprogrammet och Kriminologiprogrammet är de mest sökta utbildningarna vid Örebro universitet. Störst ökning i antal sökande står Sjuksköterskeprogrammet för, där mer än 700 fler sökt utbildningen än förra året.

– Vi såg en stor ökning redan i höstas och det är glädjande att trenden håller i sig. Sjuksköterskans roll och funktion har blivit tydligare nu under pandemin och det är fantastiskt roligt att fler vill bidra i detta viktiga yrke, säger Malin Karlberg Traav, programansvarig för Sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet.

Intresset för Röntgensjuksköterskeprogrammet, flera av lärarutbildningarna och utbildningarna till biomedicinsk analytiker är också betydligt större än tidigare.

källa: Örebro universitet

,