Centerpartiet vill öppna för gårdsförsäljning av alkohol

Centerpartiet har länge arbetat för att tillåta gårdsförsäljning av lokalt producerade alkoholhaltiga drycker. Detta är en punkt i Januariavtalet, överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna. En utredning jobbar nu och ska lämna sitt förslag i december i år, förklarar man från Centerpartiet i Örebro län.

“Därmed går entreprenörerna tyvärr miste om ännu en turistsäsong. Centerpartiet menar att hantverksmässig produktion av alkoholhaltiga drycker med gårdsförsäljning har potential att vara attraktiva besöksmål. Landsbygden och naturturism har blommat upp under pandemin, och att avsluta sitt besök på gården och i gårdsbutiken med att provsmaka lokalproducerat öl, eller smutta på ett hemgjort äppelvin, förhöjer besöksvärdet. Vill man då köpa med sig en flaska borde det vara tillåtet”, menar Linda Larsson distriktsordförande för Centerpartiet i Örebro län – och hon fortsätter.

“Gårdsförsäljning möjliggör ökad konkurrenskraft och lönsamhet för företagen, och skapar fler arbetstillfällen på landsbygden, och därmed ges förutsättningar till ökade skatteintäkter och en levande landsbygd”.

, ,