Örebroarna pantar mer under pandemin

Nyligen presenterade Pantamera pantstatistiken för Sverige från 2020 som visar att antalet pantade burkar och flaskor har ökat med 72 miljoner. Detta trots en något lägre dryckesförsäljning. Sammanlagt pantade vi över 2,2 miljarder burkar och flaskor, vilket motsvarar 214 förpackningar per person. Det betyder att vi nu har uppnått en pantningsgrad på 88 procent. Invånarna i Örebro län pantade mer än någonsin – hela 70,5 miljoner burkar och flaskor, en ökning med 10,5 procent jämfört med året innan.