Tält utanför akuten blir extra väntrum för personer med misstänkt covid-19

Belastningen på sjukvården i Region Örebro län är mycket hög. Det märks inte minst på akutmottagningen där man nu väljer att sätta upp ett tält för att kunna hantera det ökande flödet av patienter.

– Tältet ska användas som ett extra väntrum för personer med misstänkta symtom på covid-19. Vid de tillfällen då det finns risk för trängsel inne på akutmottagningen kan de patienter som vi bedömer klarar av att vänta få sitta i tältet, säger Daniel Gustafsson, tf verksamhetschef på akutkliniken.
Att söktrycket är stort i kombination med att belastningen är mycket hög på flertalet avdelningar inne på sjukhuset, till exempel röntgen och covid-avdelningarna, gör att flödet av patienter stockar sig inne på akuten.

– Det är många som söker nu, både personer med misstänkt covid-19 och personer med andra åkommor. Samtidigt är det fullt på avdelningarna. De som ska till röntgen får vänta och de som ska bli inlagda får vänta och så fylls det på med nya patienter, säger Daniel Gustafsson.

källa/ foto: Region Örebro län/ Håkan Risberg