Kyrkan vill bygga bostäder för äldre och studenter – skapa ett generationsboende i Almby

Svenska kyrkans bostäder i Örebro vill bygga ett generationsboende i Almby kyrkpark, ett boende som rymmer både studenter och äldre. Idén om ett generationsboende kommer ifrån Holland där man ger studenter möjlighet att, till en subventionerad hyra, bo på ett äldreboende/omsorgsboende och göra vissa insatser för och tillsammans med de äldre. 

– Bostadsbolagets projekt är av mindre omfattning och med ett lite annorlunda upplägg. Därför har ett förslag utvecklats som är anpassat till våra förutsättningar, säger Mona Söderström, VD för Svenska kyrkans bostäder i Örebro AB.

– I vårt fall handlar det inte om ett omsorgsboende och inte heller om studenter som utför uppgifter i utbyte mot lägre hyra. Grundtanken är att bygga lägenheter för äldre och studenter med gemensamma utrymmen för att skapa naturliga mötesplatser mellan generationerna. Att det helt enkelt finns ett värde i att äldre och yngre möts i vardagen.

Platsen som det handlar om är Almby kyrkpark – tomten närmast intill Almby församlingshem, i riktning mot universitetet.

källa/ foto: Svenska kyrkan Örebro

,