Stegvis tillbaks till undervisning på campus – nya studenter prioriteras i höst

Nästa termin ska det återigen bli möjligt för studenterna på Örebro universitet att få utbildning på plats. Nu inleds förberedelserna för en försiktig öppning av lokalerna i höst. – Vi kan äntligen säga att vi planerar för att återvända till campus, säger universitetets rektor Johan Schnürer.

Idag sker nästan all undervisning digitalt vid Örebro universitet. Men i takt med att allt fler blir vaccinerade mot covid-19, kommer universitetet att börja öppna lärosalarna igen.

Enligt det svenska vaccinmålet ska alla över 18 år ha fått minst en dos senast den 15 augusti. Det är dock ett mål som tidigare har skjutits framåt i tiden på grund av leveransproblem med vaccin. Osäkerheten kring exakt hur långt vaccineringen har kommit i slutet av sommaren gör att förberedelser nu görs för en försiktig öppning i höst. När terminen inleds den 30 augusti kommer vissa moment att ske på plats och andra digitalt.

– Vi bedömer att risken är för stor att öppna hela universitetet redan vid terminsstarten. Därför kommer det att ske stegvis. Vi kommer också att planera för att det ska gå att hålla avstånd för de som är på plats, säger Johan Schnürer.

De första två veckorna ska nya studenter prioriteras, för att de ska kunna lära känna varandra och sitt nya universitet. Efter det är planen att alla studenter ska kunna träffa sina kurskamrater på campus ungefär en gång per vecka – och så småningom betydligt mer. Ett särskilt schema, med ovanligt få personer i varje sal, olika starttider för olika studentgrupper och generös tid för förflyttningar i korridorerna, ska göra det möjligt att hålla avstånd.

källa/ foto: Örebro universitet