Regionens extra lönepott till vårdanställda: 50 miljoner

Region Örebro län gör nu en särskild lönesatsning motsvarande 50 miljoner kronor utöver den vanliga löneökningen riktat till vårdens personal. De pengarna ska gå till undersköterskor, specialistsjuksköterskor, vissa läkare och andra som arbetar vårdnära i sjukvården, skriver regionen i ett pressmeddelande.
När regionstyrelsens arbetsutskott sammanträdde under gårdagen behandlades årets lönerevision. Löneöversynen, som gäller från och med den 1 april i år där de som arbetar vårdnära ska prioriteras.Vid sidan av löneöversynen fattade arbetsutskottet också beslut om att göra en särskild satsning på till exempel undersköterskor, skötare och ambulanssjukvårdare som arbetar nära patienterna under obekväm arbetstid.

Satsningen riktar in sig på de yrkesgrupper som arbetar vårdnära likt det avtal som sedan år 2017 gäller för Vårdförbundets medlemmar. Syftet är att säkerställa att det finns medarbetare som vill arbeta dygnet runt.

Den nu beslutade lönesatsningen görs i ett läge där stora delar av hälso- och sjukvårdens personal arbetar hårt för att ta hand om de länsinvånare som smittats av covid-19 samtidigt som den ordinarie vården ska bedrivas i så stor omfattning det är möjligt. Regionen vill med detta bidra till att på kort och lång sikt öka attraktiviteten för att arbeta inom Region Örebro län och därmed bidra till att säkra framtidens kompetensförsörjning.

– I budgeten för 2021 satsade vi i den politiska majoriteten 50 miljoner extra utöver det normala löneutrymmet. Jag är stolt över att vi nu kan fördela ut det till de medarbetare i sjukvården som sliter dag och natt. Jag är också stolt över att vi nu kommer ge samma generösa OB-tillägg oavsett om du är till exempel undersköterska eller sjuksköterska, säger Andreas Svahn (S), ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott.

– Detta är en strategisk satsning för att göra sjukvården till en än mer attraktiv arbetsplats. Det handlar också om att säkra upp kompetensförsörjningen åren framöver, säger Torbjörn Ahlin (C), vice ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott.

– Det känns bra att i dessa tider kunna göra en satsning på de yrkesgrupper som arbetar vårdnära. Vårdpersonalen är själva fundamentet i välfärden och förtjänar att satsas på, säger Behcet Barsom (KD), ledamot i regionstyrelsens arbetsutskott.

Det var regionfullmäktige som i budgeten för år 2021 avsatte de 50 miljoner kronor som nu tas i anspråk för att göra det möjligt för regionstyrelsen att genomföra en prioriterad lönesatsning.

källa: Region Örebro län
,