Rekordtakt i byggandet – 7 700 nya bostäder på fem år

De senaste fem åren har det byggts nästan 7 700 nya bostäder i Örebro kommun, det är lika många som de föregående 16 åren tillsammans, meddelar Örebro kommun i en information. “Det är en byggtakt som saknar motstycke sedan Miljonprogrammet slutfördes på 70-talet, och förutsättningarna finns för att den höga byggtakten kommer att fortsätta”.

Örebro kommun har haft en hög byggtakt de senaste åren, år 2015–2016 var rekordår vad gäller antalet påbörjade bostäder med drygt 2 500 bostäder per år. Följande år var byggtakten fortsatt hög, om än något avmattad. Under 2020 vändes byggtakten återigen uppåt och totalt påbörjades nästan 1 500 lägenheter i kommunen. Den höga byggtakten återspeglas även i antalet beviljade bygglov, som under 2020 ökade med nio procent jämfört med 2019.

Inom bygglov sker vidare en digitalisering av processerna, med målet om 70 procent digitala ansökningar i år jämfört med föregående års 55 procent. Fler positiva händelser som bidrar till den starka utvecklingen är förkortade ledtider i detaljplaneringen samt ett högt NKI (Nöjd-Kund-Index) för bygglov.

källa: Örebro kommun

,