Planerar för nya busslinjer – kan vara klart 2023

– Vi har tagit fram ett förslag som består av färre men snabbare och rakare busslinjer. I kombination med att vi inför BRT-systemet gör det att vi kommer att kunna erbjuda tätare avgångar och kortare restid i de områden där resandet är som störst, säger Magnus Lagergren (KD), vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Tanken är att med samma ekonomiska ram, kunna få ut ”mer bussresor för pengarna”, säger Nina Höijer (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

“Nästa steg är även att se till att regiontrafiken kan komma in effektivt och att man som pendlare kan komma till och från arbete och skola med så få byten som möjligt. Det förslag som ska ut på remiss består av totalt sju linjer. Av dessa sju kommer två att klassas som BRT-linjer, tre som stomlinjer och två som stadslinjer. Resecentrum blir den centrala bytespunkten för samtliga linjer vilket underlättar byten dels mellan alla stadslinjer, dels till och från regiontrafik och tåg. Ambitionen är att ett nytt linjenät ska kunna införas i slutet av år 2023”, uppger Region Örebro län.

,