11 000 doser vaccin till länet nästa vecka – återupptagit vaccination av vårdpersonal

Under vecka 17 vaccinerar Region Örebro län med 11 000 doser vaccin. Nu kan personer som är födda år 1961 och tidigare boka tid för vaccination. Region Örebro län har också återupptagit vaccinationen av vårdpersonal.

Vaccinet fördelas både till dem som får första och andra sprutan. Personer som är födda år 1961 och tidigare är i den prioriterade grupp som erbjuds vaccin och kan boka tid. Även vårdpersonal som arbetar nära patienter erbjuds vaccin.

– Nu har vi inlett vaccinationen av personer i fas tre och vaccinerar dem som är äldst i den gruppen. Tillsammans med andra regioner planerar vi nu för vaccinationen av riskgrupper, som kommer att vara nästa steg, säger Erik Fredholm, ansvarig apotekare i Region Örebro län.
,