Extra tusenlappar i lönekuvertet för anställda inom Regionen

Alla anställda inom Region Örebro län föreslås få en extra ersättning om 2 000 kronor för de insatser de gör under pandemin. De hälso- och sjukvårdsanställda som arbetar inom den direkta covidvården får även en dubblering av ett redan befintligt ekonomiskt tillägg vilket nu hamnar på 1 000 kronor per vecka, meddelar regionen i ett pressmeddelande.

– Vi har levt och kämpat med pågående pandemi i mer än ett år. Nu befinner vi oss mitt i en tredje våg med hög smittspridning och många sjuka. Det ställer stora krav på regionens anställda och precis som vi gjorde förra sommaren vill vi visa vår uppskattning i form av en extra ekonomisk ersättning, säger Andreas Svahn (S), ordförande i regionstyrelsen.

– Det är glädjande att även den styrande (S)-majoriteten i Region Örebro län nu ser behovet av att låta fler få ta del av lönetillägget i samband med vård av covid-sjuka. Det säger Sebastian Cehlin, moderat oppositionsråd i Region Örebro län.