Örebro kommun: 130 nya utbildningsplatser på ett år

Det har snart gått ett år sedan kommunstyrelsen i Örebro beslutade om en stor satsning som ska gå till tillväxt- och arbetsmarknadsåtgärder. Detta för att utbilda fler för att möta den arbetskraft som behövs samt stötta tillväxten för Örebros företagare under pandemin.

– Tack vare medel från paketet i tillväxt- och arbetsmarknadsåtgärderna har vi kunnat öppna upp för ytterligare 130 nya platser och ökat antal elever med över 30 procent. Vi har även fått möjlighet att i kontakt med branschen, utveckla och förädla våra utbildningar och knyta företag närmare utbildningarna. Vi ser även över behoven av att ta fram nya utbildningar. Tillverkningsindustrin är en av branscherna som vi gör noggrann kartläggning av behoven och matchar med våra utbildningsinsatser. Vi har fått väldigt bra respons från våra elever som börjat på våra utbildningar i höst. Elever har beskrivit att utbildningen och lärarna ger hopp och möjligheter i utmanande tider som nu, säger Linus Jonasson, rektor vid Yrkesutbildningscenter.

Vid Yrkesvux studerar eleverna till ett yrke på gymnasienivå där man på ca. ett år kan vara färdigutbildad och på väg ut på arbetsmarknaden.

Tillväxtpaketet genererade flera nya utbildningar som: Installationselektriker, Servicetekniker, Larmtekniker, Distributionselektriker, Byggutbildning. Yrkesvux fick även möjlighet att öppna upp för fler platser på redan befintliga utbildningar som; Kock, Värdskap och service inom hotell och handel samt Trädgårdsutbildning.

,