A-kassan har betalat ut 778 miljoner under året – “saknar motstycke”

Mellan april 2020 och mars 2021 betalades totalt 778 miljoner kronor ut i ersättning från a-kassan till invånarna i Örebro län. Det är en ökning med mer än 70 procent jämfört med ett normalt år, visar ny statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen som Sveriges a-kassor har sammanställt.

– Med siffrorna för årets första kvartal inrapporterade kan vi konstatera att den senaste tolvmånadersperioden saknar motstycke för a-kassan. Både storleken på utbetalningarna och antalet ärenden är större än på många år. Det är en direkt konsekvens av pandemins påverkan på arbetsmarknaden, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor.

Under perioden 2010 till 2019 har de totala utbetalningarna från a-kassan i Örebro län i genomsnitt uppgått till 443 miljoner kronor per år. I maj 2020 höjde regeringen ersättningsnivåerna i försäkringen. I kombination med att arbetslösheten ökade, steg därmed de totala utbetalningarna för perioden april 2020 – mars 2021 till 778 miljoner kronor. Det motsvarar en ökning med 76 procent jämfört med genomsnittet för de tio föregående kalenderåren.

– A-kassan och den ekonomiska trygghet som den skapar i arbetslivet är viktigare än någonsin, vilket har blivit särskilt tydligt när arbetslöshetstalen har tryckts upp av pandemin. I dag är sju av tio svenskar medlemmar i en a-kassa. Vi vill att ännu fler ska få känna tryggheten som a-kassan ger, säger Tomas Eriksson.

, ,