Han förordas bli ny kommundirektör – hon blir  informationsförsörjningsdirektör

Vid kommunstyrelsens möte den 11 maj kommer beslut att fattas om tillsättning av två nya direktörer i Örebro kommun. Peter Larsson föreslås bli Örebro kommuns nästa kommundirektör med tillträde 1 november. Han kommer närmast från Uddevalla kommun, där han idag är kommundirektör.

Kommundirektören är kommunens högste tjänsteperson och har det övergripande ansvaret för att på politikens uppdrag styra och leda samtliga av kommunens verksamheter, och driva utveckling med örebroarnas bästa för ögonen. Som kommundirektör i Sveriges sjätte största kommun deltar man också i både regionalt och nationellt arbete och utveckling. 

– Vi har haft förmånen att ha många kvalificerade kandidater med i rekryteringen av ny kommundirektör. I Peter Larsson tror vi oss ha hittat en person som kan ta vid den utveckling Örebro är inne i och de utmaningar vi står inför. Peter Larsson har erfarenhet av att leda stora organisationer både inom offentlig sektor och från det privata näringslivet som kommer komma Örebro kommun väl till pass, säger Kenneth Handberg, kommunstyrelsens ordförande (S). 

Anna Berggrund föreslås till tjänsten som informationsförsörjningsdirektör med tillträde 16 augusti. Anna är idag biträdande avdelningsdirektör på Transportstyrelsen. 

Informationsförsörjningsdirektör är en ny roll som innebär att ansvara för Örebro kommuns samlade hantering av såväl digital som analog information. I uppdraget ingår bland annat att utveckla informationsförsörjningen, informationssäkerheten och öppna data.

– Jag är glad att vi kunnat rekrytera Anna med den kompetens hon har till rollen som informationsförsörjningsdirektör. Den här nya rollen har en viktig uppgift i att säkerställa den framtida informationsförsörjningen såväl internt som externt mot medborgarna, genom till exempel arbetet med öppna data. Även uppdraget att ge stöd till nämnder, styrelser och förtroendevalda är viktigt och där tror vi att Anna med sina tidigare erfarenheter kommer kunna bidra på ett positivt sätt i det fortsatta arbetet, säger Kenneth Handberg.

källa: Örebro kommun

,