Nu får personer i riskgrupper vaccinera sig – här är listan vilka det gäller

Nu har regionen öppnat upp för riskgrupper att boka tid för vaccination mot covid-19. Här kan du se vilka sjukdomar/tillstånd som räknas in i den gruppen.

Följande riskgrupper kan vaccinera sig nu:

• Kronisk hjärt- eller kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck)

• Kronisk lungsjukdom, till exempel KOL, svår astma och som kontrolleras på sjukhusmottagning eller har uppsökt vården akut för astma under senaste året

• Fetma med ett BMI över 40• Nerv- eller muskelsjukdom som påverkar andningen

• Flerfunktionshinder som innebär försämrad lungfunktion• Kronisk leversvikt eller njursvikt• Diabetes typ 1 eller diabetes typ 2

• Kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

• Downs syndrom