Nu kan du forska i kriminologi vid universitetet

Med start i höst har Örebro universitet beslutat att erbjuda kriminologi på forskarutbildningsnivå.  – Vi är jätteglada. Beslutet innebär att vi nu får möjlighet att fördjupa forskningen inom ämnet och starta doktorandutbildning, säger Susanne Strand, ämnesansvarig.

Örebro universitet blir det tredje lärosätet i Sverige som erbjuder forskarutbildning i kriminologi, tio år efter att grundutbildningen startades. Sedan dess har ämnet successivt byggts upp och idag kan studenter även läsa kurser i kriminologi på avancerad nivå.

– Vi har medvetet arbetat mot målet att kunna erbjuda våra studenter ett komplett ämne, från grund- till forskarutbildning, säger Susanne Strand, docent i kriminologi och ämnesansvarig vid Örebro universitet.

Forskningen inom kriminologi vid Örebro universitet bedrivs av flera forskningsgrupper. Fokus ligger bland annat på brottsprevention och trygghetsfrämjande arbete, kriminalitetens utveckling och risk- och skyddsfaktorer, biopsykosocial kriminologi samt våld i nära relationer och stalkning. En stor del av forskningen bedrivs i nära samarbete med praktiker.

 – Kriminologi är ett tvärvetenskapligt ämne och vi handleder doktorander i psykologi och socialt arbete som forskar på kriminologiska frågeställningar. Nu får vi möjlighet att också, utöver den tvärvetenskapliga forskningen, fördjupa kriminologiforskningen, säger Susanne Strand.

Tanken är att de första doktoranderna i kriminologi ska påbörja sin forskarutbildning i höst.

– Det är en viktig del i utvecklingen av ämnet och något vi ser fram emot, säger Susanne Strand.

källa: Örebro universitet

,