Regionen: Inga tävlingar och matcher för ungdomar – “ett mycket skört läge med hög smittspridning”

Smittskyddsläkaren i Region Örebro län rekommenderar föreningar i länet att avvakta med matcher och tävlingar, även för barn födda 2002 och tidigare, till den 16 maj. ”Örebro län har nu ett mycket skört läge med hög smittspridning, även bland barn och unga”, säger Gunlög Rasmussen.

Folkhälsomyndigheten beslutade den 28 april att göra enstaka matcher och tävlingar utomhus möjliga för barn födda 2002 och senare. Region Örebro län välkomnar beslutet, men utifrån det allvarliga läge som råder i länet med hög smittspridning och hög belastning inom hälso- och sjukvården rekommenderar Smittskyddsläkaren att föreningar som bedriver idrotts- och fritidsaktiviteter avvaktar med att möjliggöra spel av enstaka matcher eller tävlingar för barn och unga, även om de sker utomhus. Rekommendationen gäller till den 16 maj.

– Det är viktigt för barn och unga att kunna hålla igång med aktiviteter, och matcher är en viktig del för motivationen. Men Örebro län har nu ett mycket skört läge med hög smittspridning, även bland barn och unga. Vi kan därför inte rekommendera aktiviteter som innebär att fler träffar varandra än som träffar varandra i dagliga sammanhang, säger Gunlög Rasmussen.
,