Här ska Länsstyrelsen bekämpa invasiva växter – satsar 4,5 miljoner

Invasiva arter måste minska. Länsstyrelsen satsar därför 4,5 miljoner på att bekämpa invasiva växter i skyddade naturområden i Örebro län. Invasiva växter, som jättebalsamin, blomsterlupin och kanadensiskt gullris, är ett hot mot biologisk mångfald, de konkurrerar ut andra växter och är svåra att bli av med.

Naturvårdsverket har i dagarna beviljat Länsstyrelsen i Örebro län drygt 4, 5 miljoner, den högsta summan bland alla län, för att bekämpas invasiva växter i ett tjugotal naturreservat. Länsstyrelsen kommer också att bekämpa invasiva växter på kommunal mark tillsammans med kommunerna Askersund, Hallsberg, Karlskoga, Kumla, Laxå, Nora och Örebro.

Invasiva arter är arter som människan avsiktligt eller oavsiktligt har flyttat till ett nytt område där de snabbt sprider sig och orsakar skada. Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald i världen.

Spridningen av invasiva arter i Sverige behöver minska. Ansvaret ligger på oss alla i samhället, privatpersoner, myndigheter och företag. Länsstyrelsen har ett uppdrag att bekämpa invasiva främmande arter och i det ingår att samordna åtgärder och informera allmänhet och markägare. Länsstyrelsen ansvarar också för tillsyn av att lagstiftningen efterlevs.
Länsstyrelsen i Örebro län påbörjade 2020 en stor satsning för att bekämpa invasiva främmande arter i statligt skyddade områden och utökar insatserna ytterligare 2021.

Områden där Länsstyrelsen bekämpar invasiva växter 2021
Bekämpning av jättebalsamin
Tysslingens naturreservat
Lekeberga-Sälvens naturreservat
Järleåns naturreservat
Bastvikens naturreservat
Bekämpning av blomsterlupin
Tivedens nationalpark
Lilla korslångens naturreservat
Sixtorps naturreservat
Snavlunda/Tjälvesta naturreservat
Svenshyttans Natura 2000-område
Övre nittälvsdalens naturreservat
Herrfallsängs naturreservat
Nalavibergs ekängs naturreservat
Bekämpning av kanadensiskt gullris
Björskogsnäs naturreservat