Kommuninvest vinner årets Miljömålspris – i kategorin ”mod och tempo”

Örebrobaserade Kommuninvest vinner Miljömålspriset 2021 inom kategorin ”Mod och tempo”. Detta meddelades på torsdagsförmiddagen vid en prisceremoni under Miljömålsdagarna.

Priset delas ut av Naturvårdsverket. Syftet är att uppmärksamma och belöna ambitiöst och framgångsrikt miljöarbete som bidrar till att nå de svenska miljömålen. I kategorin ”Mod och tempo” premieras en stor eller snabb förändring samt arbete som testar nya vägar att klara miljömålen.

Kommuninvest fick priset för sitt bidrag till att nå miljömålet begränsad klimatpåverkan. Övriga nominerade i kategorin var Ragn-Sells/EasyMining och VA Syd.

Kommuninvest, som är kommunsektorns största långivare, har sedan starten 2015 etablerat ett framgångsrikt program för grön finansiering. Enligt den senaste Green Bonds Impact Report, som publicerades i mars, hade 73 miljarder kr vid årsskiftet beviljats i Gröna lån till sammanlagt 416 gröna investeringsprojekt. Den gröna andelen i den totala låneportföljen uppgick till knappt 12 procent.

– Det här är en stor dag för Kommuninvest. Vi känner oss verkligen hedrade. Priset är ett fantastiskt erkännande för det program för grön finansiering som vi byggt upp över de senaste 5-6 åren. Samtidigt vill jag betona att nyckeln till framgång är det imponerande hållbarhetsarbete som dag för dag drivs framåt inom kommuner och regioner. Där finns en otrolig dynamik. Vad vi har gjort är egentligen bara att skapa de gröna finansieringsmöjligheterna. Kommunsektorn är en stark och viktig motor för den gröna omställningen, säger Tomas Werngren, VD på Kommuninvest.