50 år sedan första demonstrationen för homosexuella och bisexuella – planerar minnesmärke

Den 15 maj 1971 ägde Sveriges första demonstration för homosexuella och bisexuella människors rättigheter rum i Örebro. Demonstrationen gick mellan Karl XIV Johan-statyn och Engelbrektstatyn på Drottninggatan.   

Det är snart 50 år sedan demonstrationen ägde rum och i samband med detta har RFSL skickat en förfrågan till Örebro kommun att detta borde uppmärksammas. Kommunledningen har gett förvaltningen ett uppdrag om att ta fram ett minnesmärke och arbetet är nu i full gång.  

– Vi vill uppmärksamma en historisk händelse som skett i Örebro i kampen för allas lika värde och allas rätt att välja vem de älskar, säger Kenneth Handberg (S) Kommunstyrelsens ordförande.  

Platsen för minnesmärket är utanför Rådhuset på Drottninggatan. Platsen konkurrerar inte med annan utsmyckning som finns, men är också en symbolisk plats som visar att Rådhuset är en plats som står upp för alla människors lika värde och mänskliga rättigheter.  
 – Det är inte bara viktigt att arbeta framåt, det är också viktigt att titta tillbaka och minnas vår historia. Det var i Örebro Sveriges Priderörelse hade sin början och nu får den rörelsen en viktig symbolisk anknytning till vår kommuns demokratiska fäste, säger Jimmy Nordengren (C) Viceordförande i kommunstyrelsen  

Arbetet pågår och en konstnär arbetar nu med skissen till minnesmärket och beräknas vara färdig i slutet av maj. Därefter skickas skissen till för samråd till en konstjury. När konstverket är färdigt finns förhoppning om att kunna göra en mer publik invigning förutsatt att coronapandemin är i ett annat skede.  

– I Örebro vill vi aktivt arbeta för en mer inkluderande kommun där mänskliga friheter och rättigheter respekteras. Ett viktigt arbete där människans värde och rättigheter alltid värdesätts oavsett exempelvis sexuell läggning, ålder, religiös tillhörighet eller etnicitet. Ett steg är att genom minnesmärket uppmärksamma betydelsen av Sveriges första demonstration för homosexuellas rättigheter som för femtio år sedan ägde rum i Örebro, säger Marlene Jörhag (KD) Kommunalråd 

Detta var den första demonstrationen för hbtqi rättigheter i Sverige, och starten för alla prideparader som har kommit efter. Ett faktum som inte bara är välkänt nationellt men också internationellt. RFSL Örebro och HBTQ Seniorer kommer att uppmärksamma denna händelse och uppmana örebroare att reflektera över den kamp som har bedrivits och som fortfarande bedrivs. 


– Det var en viktig händelse i Sveriges hbtqi-historia och även en viktig händelse i Örebros historia. Historiska milstolpar behöver uppmärksammas, säger Katrin Lidberg, ordförande i RFSL Örebro. 

arkivbild

,