Forskning vid universitetet får 27 miljoner från KK-stiftelsen

Forskning inom medicin, miljö och artificiell intelligens vid Örebro universitet får sammanlagt nästan 27 miljoner kronor från KK-stiftelsen. Universitetet fick flest beviljade projekt när 17 forskningsprojekt på sju lärosäten fick dela på nästan 72 miljoner kronor.

För KK-stiftelsen är samverkan mellan näringsliv och akademi centralt och minst två företag ska delta i projekten tillsammans med forskare. De beviljade projekten ingår i vad som kallas HÖG-programmet. Akademi och företag får möjligheten att söka pengar för att gemensamt svara på en väl avgränsad forskningsfråga.