Klart att Peter Larsson blir ny kommundirektör

Vid tisdagens sammanträde i kommunstyrelsen fattades beslutet att ge Peter Larsson uppdraget som kommundirektör i Örebro. – Örebro har otroligt gott rykte i kommunsverige och jag ser det som en personlig utveckling att få tjänsten som kommundirektör. Det är hedrande, säger Peter Larsson, tillträdande kommundirektör.

Peter kommer närmast från en anställning som kommundirektör i Uddevalla kommun. Han har erfarenhet från såväl offentlig sektor, region som privata näringslivet och poängterar att detta har format honom mycket som ledare och chef.

– Jag har spelat på alla planhalvorna och har stor nytta av att ha varit i olika världar. Jag är glad och stolt över att jag har gjort den resan och samlat på mig mycket erfarenhet. Att gå från exempelvis privata näringslivet in i en kommunal verksamhet med en helt annan styrmodell och helt annan kultur var jättejobbigt. Men det har lärt mig att lyssna, ta in många intryck och se vad som fungerar bra och vad som går att förbättra. Tack vare min erfarenhet har jag lätt för att prata med medarbetare, chefer och representanter för företag och förstå deras kultur, säger Peter.

Peter lyfter att Örebro på många sätt är en fantastisk stad med gott rykte, stabilitet och gott bemötande. Han tror att Örebro är mer attraktivt utifrån än vad örebroarna själva förstår.

– En stad som Örebro har fantastiska resurser. Om man kan fokusera sin kraft i samma riktning mellan förvaltningsorganisation, bolagskoncern och även ta rygg på det privata näringslivet och andra samhällsaktörer så kan vi skapa enorma saker. Tillsammans är en viktig nyckel för att åstadkomma saker, säger Peter.

Peter tillträder tjänsten som kommundirektör den 1 november.

foto: Uddevalla kommun