Länsstyrelsen: 71 miljoner till bostäder för äldre

Länsstyrelsen har i dag tagit ett preliminärt beslut att fördela 71 miljoner kronor till sammanlagt 18 bygg- och anpassningsprojekt för bostäder till äldre. Det betyder 370 nya äldrebostäder i länet.
– Mycket glädjande, kommenterar landshövding Maria Larsson. I vår senaste bostadsmarknadsanalys uppgav sju av länets tolv kommuner en brist på bostäder för äldre. I år har vi kunnat ge bidrag till många fler projekt än under förra året. Det behövs.
,