Chans att smaka närodlat – krögare och producenter i samarbete

Den 14-15 augusti samarbetar över 30 restauranger i Örebro med lika många producenter från länet. Under namnet Smakrika Örebro tar de parvis fram varsin unik smakportion bestående av lokalt producerade råvaror.


– I Örebro län finns en fantastisk kreativitet och vi har en lång tradition av samarbete mellan producenter och restauranger. Samarbete är vår matidentitet i Örebro län, säger Anna-Karin Landin, Hushållningssällskapet.

– De lokala matupplevelserna är stora anledningar till val av besöksmål och efterfrågan på närproducerad mat och måltidsupplevelser ökar, säger Jenny Blåder destinationsutvecklare på Örebrokompaniet som tagit initiativ till projektet.

I Örebro län finns hundratals matproducenter och ett rikt utbud av närproducerat. Redan idag är det många restauranger som serverar lokala råvaror. Däremot är det inte alla som berättar om det. Under Smakrika Örebro kommer det därför att finnas information så att gästen vet varifrån råvaran kommer och vilken producent restaurangen samarbetar med.

Smakrika Örebro anpassas efter Folkhälsomyndighetens riktlinjer och smakportionerna kommer därför även kunna köpas som take away. 

källa/ foto: Örebrokompaniet

,