Tävling: Krama det största trädet i Örebro

I Örebro kommun växer 10 000-tals träd längs gator, i parker och i skogsdungar. För att uppmärksamma stadens viktiga träd genomför Örebro kommun nu en tävling där det gäller att hitta det största trädet av olika arter.

– Vi har tagit in ett digitalt underlag över tätorternas träd, vilket är det första kunskapsunderlaget som kan redovisa alla träd över fem meters höjd inom ett större område. Dock saknas information om vilken art respektive träd är och även sena förändringar som att ett träd kan ha avverkats under senare år. Alla som vill kan nu hjälpa oss i arbetet med en mer hållbar samhällsplanering genom att exempelvis artbestämma träd och radera träd som inte längre står kvar, berättar kommunekolog Erik Göthlin.

– Nu i pandemitider när vi inte får krama om våra nära och kära passar det bra att istället gå ut i naturen och krama träd! Samtidigt kan man göra nytta genom att rapportera träden via verktyget Stadstrad.se. Många månar om träden i sin närhet och vi vill med denna tävling lyfta trädens värde och de nya sätten för allmänheten att kommunicera med bland annat kommunen om träd, fortsätter Erik Göthlin.

Tävlingen pågår mellan 19 maj till och med 27 juni. För att delta kramar du ett träd och mäter då även omkretsen 1,3 meter från marken. Är trädet väldigt grovt kan man göra en markering och mäta flera gånger. Registrera ditt svar via Stadstrad.se för att vara med i tävlingen.

All information om tävlingen finns på orebro.se/kramaetttrad.