Universitetet bygger om för att passa nya lärmiljöer

Under året kommer två lärosalar vid Örebro universitet att byggas om anpassade till distansundervisning och nya undervisningsmetoder. Det finns också planer på en pedagogisk testmiljö i Långhuset, ett Learning Lab där Örebro universitet tillsammans med Akademiska hus kan utveckla, pröva och utvärdera nya lärmiljöer. Även det nya huset U8, som planeras att byggas vid universitetsrondellen och ska vara klart 2024, kommer ett präglas av multifunktionella, flexibla och studentaktiva lokaler och lärmiljöer.

Det började i januari 2020 som ett delprojekt inom Framtidens lärarutbildning, när Anna-Eva Olsson och Magnus Hansson fick i uppdrag att utveckla Örebro universitets lärmiljöer.

– Då handlade det i första hand om att utveckla lärarstudenternas lärmiljöer, för att lokalerna bättre skulle stimulera till ett aktivt lärande och kunna stödja arbetet med att utveckla framtida kompetenser, som till exempel kritiskt tänkande, samarbetsförmåga och kreativitet, berättar Anna-Eva Olsson.

– Vi hade aldrig kunnat gå så snabbt framåt om det inte varit för pandemin. Att campus har stått tomt har också väckt frågor om varför vi över huvud taget behöver vara där. Kanske behöver vi fundera på varför och hur vi ska genomföra läraktiviteter som föreläsningar, seminarier, workshops och laborationer på campus i framtiden för att motivera för studenterna att komma dit, säger Magnus Hansson.

källa/ foto: Örebro universitet

,