Begränsad framkomlighet när vattenledning byts på Nygatan

Örebro kommun kommer byta ut en gammal vattenledning på Nygatan, mellan Fabriksgatan och Kyrkogatan i centrala Örebro. Arbetet påbörjas preliminärt vecka 21 och förväntas pågå i tre veckor. Framkomligheten i området kommer påverkas och vattnet kommer att behöva stängas av vid några tillfällen.

Totalt kommer fyra schakt att grävas: ett i korsningen mellan Nygatan och Fabriksgatan, ett i korsningen mellan Nygatan och Kyrkogatan och två på Nygatan mellan dessa korsningar. Örebro kommun använder en metod som kallas rörspräckning under detta arbete, det innebär att hela ledningen inte behöver gräva fram.

foto: Örebro kommun