Efter plastskatten: Löst avfall slängs i tunnan

Det lösa avfallet från hushållen har ökat markant efter att priset på plastpåsar vid kassorna i affärerna höjdes. Förut använde hushållen dessa påsar att slänga avfall i. ”Det är allt från förpackningar och matrester till munskydd och engångshandskar som flyger iväg vid tömning. Det blir inte någon trygg och trevlig arbetsmiljö för våra avfallshämtare och bidrar till nedskräpning vid bostäderna”, berättar Helena Lindström, enhetschef på Kundservice avfall på Örebro kommun.

– Vi behöver arbeta tillsammans med fastighetsägarna för att få hushållen att lägga restavfallet i avfallspåsar igen. Vi kommer att skicka ut information om detta till fastighetsägarna och ett infoblad med tips som de kan sätta upp i miljörummen. Till exempel är det många som ännu inte har tagit till sig möjligheten att köpa restavfallspåsar i affären, säger Helena Lindström.

foto: Örebro kommun 

,