Här bildas två nya naturreservat

Länsstyrelsen i Örebro län bildar två nya naturreservat, Lundby äng i Hallsbergs kommun och Lejaskogen i Lindesbergs kommun. Dessutom blir två befintliga naturreservat större, Herrfallsäng i Hallsbergs kommun och Meshattbäcken i Nora kommun.

–    Vi ser ett fortsatt mycket högt besökstryck i våra naturreservat och är därför glada att vi kan erbjuda ytterligare ett par nya reservat att besöka. Genom Lundby äng löper redan en fin vandringsled som skapats av Föreningen Vibybygden med stöd av EU och Leader Mellansjölandet. Vi har haft ett gott samarbete med lokala aktörer under arbetet med att bilda det nya reservatet Lundby äng, säger Johan Karlhager, enhetschef Naturskyddsenheten, Länsstyrelsen.