Moderaterna vill ta en paus med snabbussarna – “utreda bättre alternativ”

Örebromoderaterna har i dag föreslagit att BRT-projektet i Örebro kommun pausas. Detta för att utreda om det inte finns bättre alternativ för kollektivtrafiken så trafiksituationen i Örebro blir optimalt planerad för alla fordon i framtiden, enligt partiet.   

– Vi gick in i det här tillsammans med Socialdemokraterna efter att vi fått löften om insyn och delaktighet i frågorna rörande BRT, säger Anders Åhrlin oppositionsråd (M). Informationen har vi fått någorlunda tillgång till. Men det är uppenbart att möjligheten att påverka projektet är starkt begränsat. Man vill att BRT-projektet ska igenom till varje pris och det finns inte tillräckliga ambitioner att få bilar och andra fordon att kunna ta sig fram på ett smidigt sätt.  

Efter att projektet startat visar det sig visar det på att projektet riskerar bli väsentligt dyrare än tidigare aviserat. Första upphandlingen är gjord och visar på ett högt pris för sträckan. 

–  Våra beräkningar som bland annat grundar sig på den första delsträckan i etapp 1 visar att projektet kan bli uppemot 100 miljoner kronor dyrare, bara för etapp 1. Det är inte en acceptabel nivå. Det innebär att vi ser utökning av investeringen på 40procent, fortsätter Anders Åhrlin  

,