Bättre företagsklimat i Örebro – “men det finns mycket att jobba vidare med”


Årets undersökning av det lokala företagsklimatet är här och nu kan vi se hur företagare i landets 290 kommuner upplever företagsklimatet i den kommun de är verksamma i. I Örebroregionen har över 1100 företagare besvarat enkäten.

I regionens storkommun Örebro sätter de närmare 200 företagarna som besvarat enkäten överlag bättre betyg men precis som övriga större kommuner i landet har sätter inte företagarna toppbetyg.

-Det har blivit bättre i Örebro enligt vår undersökning med det finns mycket att jobba vidare med. Det som företagarna i undersökningen främst ser är att upphandlingarna behöver fungera bättre samt att informationen till, och dialogen med kommunens beslutsfattare måste bli bättre, säger Karl Hulterström.

Läs mer här:

https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/orebro/

illustration: Svenskt Näringsliv

,