Fler är ute i naturen – “vi längtar ut i skogen för att fylla på med energi”

Sju av tio invånare i Örebro län, 67 procent, tror att coronapandemin har gjort att de vill vistas något eller mycket mer i skog och mark framöver, visar en ny Sifoundersökning beställd av stiftelsen Skogssällskapet. Det kan jämföras med riksgenomsnittet på 73 procent.

– När det sociala livet går på sparlåga börjar vi längta ut i skogen för att fylla på med energi. Allemansrätten ger invånarna i Örebro län unika möjligheter att röra sig fritt och njuta av skogens rikedom, säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet.

En stor andel av Sveriges skogar sköts aktivt för att ge råvara till förnybara produkter. Samtidigt finns många naturvärden att upptäcka för den som vill vistas mer i skogen. Högstubbar myllrar av liv och fungerar som ett helt ekosystem. Kjolgranarnas yviga grenar erbjuder skydd för exempelvis harar och tjädrar. Evighetsträd, som urgamla tallar eller ekar, bevarar och ökar den biologiska mångfalden.

– Skogssällskapet vill göra Sveriges skogar rikare. Vi bidrar med ökad kunskap om skogens alla värden genom stöd till forskning och lång erfarenhet från egna och kunders skogar, säger Karin Fällman Lillqvist.

Skogssällskapet hjälper kommuner och privata skogsägare att skapa ett hållbart skogsbruk utifrån markägarens mål, där ekonomiska, ekologiska och sociala värden går hand i hand, exempelvis genom att friluftsanpassa tätortsnära skogar, sköta skogen aktivt för en ökad tillväxt och främja olika naturvärden.

källa/ foto: stiftelsen Skogssällskapet/arkivbild