Här får hundarna bada i Ånnabosjön – kommunen anlägger hundbadplats

Fritidsnämnden beslutar om att en hundbadplats anläggs vid Södra Ånnabosjön 2021. Platsen ligger redan i ett område där många promenerar med sin hund och platsen används redan idag som badplats och har därför de värdena som en badgäst kan tänkas önska sig, skriver kommunen i en information. 

Majoriteten i Fritidsnämnden har tidigare i år gett i uppdrag åt förvaltningen att utreda möjligheterna att anlägga en hundbadplats i Örebro kommun eftersom de enligt de allmänna lokala ordningsföreskrifterna inte är tillåtet att hundar får vistas vid friluftsbad. -Detta är en viktig del av vår satsning kring semester på hemmaplan och det ger positiva effekter för medborgare med hund som ges ökad möjlighet för bad och rekreation som bidrar till en ökad folkhälsa, säger Marie Brorson (S) ordförande Fritidsnämnden 

Platsen för hundbadplatsen ligger nära en parkering toalett och finns i ett område där många redan idag promenerar med sin hund. Idag används redan platsen som badplats och det som behöver kompletteras är exempelvis informationsskylt om regler för hundbadet, säkerhetsutrustning och en hundlatrin. -Att vi får till en hundbadplats är en viktig pusselbit i arbetet att tillgängliggöra våra naturområden för fler örebroare och det kommer att bli en fin mötesplats för många av våra medborgare, säger Alexandra Royal (C) vice ordförande Fritidsnämnden 

Det kommer att ske ett informationsarbete i frågan om hundbadplatser och var hundar får bada enligt allemansrätten, exempelvis att hunden behöver vara kopplad enligt reservatsföreskrifterna.  -Likt många andra kommuner har Örebro ett hundförbud på de kommunala friluftsbaden enligt de allmänna lokala föreskrifterna, då är denna lösning med en särskild hundbadplats mycket glädjande för många hundägare, säger Ulf Wilnerzon (KD) ledamot Fritidsnämnden.

källa/ foto: Örebro kommun/arkivbild