Jenny Ahlgren ska stötta länets företag – ska samordna och genomföra nätverksträffar

Region Örebro län har projektanställt Jenny Ahlgren som företagskoordinator. Hon ska arbeta med att stötta och skapa förutsättningar för företagen i länet.

– Vårt uppdrag handlar bland annat om att hjälpa besöksnäringsföretag och föreningar att utvecklas genom utbildning, rådgivning och kunskapsöverföring. När vi nu har möjlighet att ta ytterligare kliv framåt för att stötta företagen känns det extra bra, säger regionråd Irén Lejegren (S).

Den 17 maj startade Jenny Ahlgren sin tjänst vid Region Örebro län. Hon kommer närmast från Destination Stockholm och Strömma Turism & Sjöfart där hon främst arbetat som produktansvarig för attraktionskortet Stockholm Pass.

– Mitt uppdrag kommer att handla mycket om att hjälpa företagen att bli mer digitala, skapa förutsättningar för företagen att bredda sina erbjudanden och paketera upplevelser i större sammanhang. Jag kommer också samordna och genomföra nätverksträffar baserade på behov, tematik och produktutveckling. Tillsammans vill vi öka attraktionen för länet och bidra till en hållbar upplevelse hos oss i Örebro län, säger Jenny Ahlgren, företagskoordinator vid Region Örebro län.

– Som nyinflyttad örebroare är det mycket som är nytt. Jag är imponerad av allt det fina som Örebro län har att erbjuda och arbetet med att skapa förutsättningar för besöksnäringsföretagen är både viktigt och nödvändigt. Det kommer att bli givande för alla, fortsätter Jenny Ahlgren.

foto: Region Örebro län/David Bååth