Kommunen utreder eventuella brister på Demenscentrum

Örebro kommun har i eget uppföljningsarbete uppmärksammat eventuella missförhållanden på en avdelning på Demenscentrum. Det handlar om misstanke om risk för allvarliga brister inom området bemötande, samt risk för brister gällande läkemedelshantering, dokumentation, personlig omvårdnad och att man inte varit följsam till rutin och riktlinje gällande skydds- och begränsningsåtgärder.

Örebro kommun agerade direkt med omedelbara åtgärder, en utredning är igång för att klargöra vad som har hänt och om fel har begåtts.

– Vi vet ännu inte vad som stämmer kring den informationen vi har fått så i det här läget kan vi tyvärr inte berätta några fler detaljer kring detta, det kan ske först när utredningen är klar. Det handlar dock om det allra viktigaste för oss, vården av våra hyresgäster. De vi finns till för ska alltid ha det bra och vara helt och hållet trygga så därför har vi agerat kraftfullt och direkt, säger Annika Roman, förvaltningschef för Vård och omsorg.